Skriv til foreldre(bokmål)                               Plakat til oppslagstavler/dører(bokmål)

Skriv til foreldre(nynorsk)                              Plakat til oppslagstavler/dører(nynorsk)

 

Nasjonal kampanje mot hodelus 2015,

uke 10  06. -08. mars

 

 

Uke 10, 2009 var fjerde og siste gang Lusfri Norge arrangerte og ledet nasjonal kampanje

mot hodelus, der foresatte i hele landet ble oppfordret til å sjekke og

eventuelt behandle barna for hodelus.

Responsen på de fire foregående kampanjene har vært meget god.

Takk til alle som bidro!

Vi har ikke mottatt økonomisk støtte og kan ikke fortsette den jobben vi tidligere har gjort frivillig og ulønnet. 

 

VI HÅPER BARNEHAGER OG SKOLER FORTSETTER MED NASJONALE KAMPANJER MOT HODELUS I UKENE 10 OG 35 I ÅRENE FREMOVER. VI OPPDATERER SKRIV FOR DE SOM ØNSKER Å BRUKE DISSE.

 

KAMPANJEN I UKE 10 BLIR HELGEN 06.- 08. mars 2015

 

 

Holdninger til foreldre/foresatte som tror de lever i et ”beskyttet” miljø og dermed ikke trenger å sjekke barna for lus, fører ofte til at andre foreldre/foresatte føler seg maktesløse i kampen mot hodelus. Det er dessverre nok at ett barn er smittebærer uten å bli behandlet, for at smitten skal kunne spres i nærmiljøet. Det er derfor viktig at alle blir sjekket for hodelus!

 

 

 

Fordeler med nasjonale hodeluskampanjer:

  • Hindrer gjensmitte når smittede personer i hele omgangskretsen behandles samtidig.
  • Økt fokus på hodelus bidrar til bevisstgjøring av problemet og økt kunnskap om hodelus hos foreldre og skole.
  • Det blir lettere for foreldre å snakke med hverandre og dele erfaringer når det er en fast helg hvor de blir minnet  

    om lusesjekk.

 

 

Nasjonale kampanjer bidrar til at det blir lettere for alle å sjekke barna for lus.

 

 

Lusekampanjer i fokus

Mange foreldre og helsesøstre har lenge savnet at noen tar ansvar, og at hodelusproblematikken blir satt på dagsordenen. Tidligere kampanjer har fått bred dekning på kommunesider, skolesider og i en rekke lokale og riksdekkende medier. Dette har sannsynligvis bidratt til økt deltagelse blant foreldre, og til at informasjon om kampanjen også nådde ut til foreldre med barn i barnehager og på skoler der det ikke var direkte aktiv deltakelse. Vi er derfor svært takknemlige for omtalen. Helse- og omsorgsdepartementet og Nasjonalt folkehelseinstitutt er også positive til hodeluskampanjer og mener dette er et viktig tiltak for forebygging og bekjempelse av hodelus.

 

 

Spørreundersøkelsen fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

I forbindelse forrige kampanje utførte Nasjonalt folkehelseinstitutt en spørreundersøkelse til elevenes foresatte på utvalgte skoler. Svarene viste at over 60% av jentene og 50% av guttene, blandt disse skolene, hadde vært plaget med hodelus i løpet av grunnskolen.

                                                                                 

                                                  Mange lusesjekker for første gang og vet ikke hva de skal se etter:

 

     *Erfaring tilsier at lusesjekken er lettest å gjennomføre i tørt hår.

 

     *Det er lettere å gjenkjenne hodelus som detter ut av tørt hår, når de beveger seg.

 

     *Dersom man tar vann i håret, fester nymfer og lus seg bedre. De beveger seg ikke før de

       er tørre igjen. Våte lus kan dermed lett forveksles med ”lo eller rusk.” 

       Det er svært vanskelig å oppdage luseegg i vått hår.      

 

                                                                                                                          

De fleste medikamenter for behandling av hodelus skal påføres i tørt hår!  Vi mener at enkelte kan påføre medikamentene i fuktig hår dersom de først har foretatt lusesjekken i vått hår!

Det er kun shampovarianter som skal påføres i håndkletørt hår.           

 

  Informasjon om hodelus

Lusfri Norge har utarbeidet en brosjyre om hodelus. I tillegg til norsk finnes brosjyren på følgende språk: arabisk, engelsk, fransk, farsi, polsk, russisk, serbisk, somali, spansk, tamilsk, tyrkisk og urdu. Alle brosjyrer ligger som klikkbar lenke på nettsiden vår.

 

Vi har laget en PowerPoint-presentasjon om hodelus som kan benyttes til undervisning.

Presentasjonen kan lastes ned fra faktasiden.

 

                                                                 

 

Hode-/hårkontakt er den største smittekilden.          Man kan ha lus uten å kjenne symptomer (kløe).

 

Vi håper at alle kommuner vil oppfordre foreldre og foresatte til å delta, og at de vil sende denne informasjonen videre til barnehager og skoler i sin kommune.   

 

Kommuner der alle barn blir sjekket, vil oppnå de beste resultatene!   

 

 

Lusfri Norge ønsker alle et lusfritt miljø!

Klikk på bilde, se lusa blir kjemmet ut av hår med kammene.

 

 

Her har vi to voksne hunnlus på hver sin lusekam.

Vi valgte å produsere lusekammen i gul farge, for at det skal være enklere å oppdage lus i kammen.

Den sorte lusekammen, fra apoteket, er grei å lusekjemme med dersom man bruker den fineste siden.

Det er desverre litt vanskelig å se hodelus mot den mørke fargen.

 

 

Rutiner der man kun informerer klasser eller grupper det er påvist funn av hodelus er svært uheldige.

Personene som får denne informasjonen har ofte søsken, venner eller andre barn på fritidsaktiviteter de er i

kontatkt med, men som ikke blir informert.

Hodelusa får da muligheter til å forflytte seg fra klasse til klasse og tilbake til den opprinnelige klassen.

  

Hodelus er ikke farlig men svært ubehagelig og helt unødvendig !

 

                                     Hvordan kan foreldre delta?

 

  1. Les sidene våre under fakta og behandling.
  2. Fortell barnet/barna om hodelus. Hodelus er ikke farlig, men ubehagelig.
  3. Gre regelmessig gjennom hele håret.
  4. Følg spesielt de nasjonale avlusningskampanjene i uke 10 og uke 35.

Dersom barnet/barna står bøyd fremover over en vask eller et hvitt underlag mens du grer er det svært enkelt å oppdage om ”rusket” som detter ned beveger seg. Dersom det er dyr uten vinger er det mest sannsynlig hodelus. Håret bør være tørt når du gjennomgår denne sjekken.

Finner du ut at barnet/barna har hodelus må du sjekke alle familiemedlemmer, og si ifra til de dere/barna har mest kontakt med, skolen eller barnehagen.

 

 

                                    Hvordan kan skole eller barnehage delta?

 

Dersom dere har hatt problemer med hodelus er det også fint om de som har omsorgen for barna på dagtid tar initiativ til å bekjempe hodelus.

Vi har den senere tid sett at mange opplever hodelus-epedemier på nært hold om høsten.

Det vi også vet er at mange barn sliter med hodelus gjennom hele året.

Det er flott om så mange som mulig deltar på de planlagte avlusningskampanjene i uke 10 og uke 35.

Det trenger ikke være så tidkrevende og kostnadene kan holdes svært lave.

  1. Dersom dere ønsker at foreldre skal være aktive i kampen mot hodelus, send med alle elever et skriv med hjem. Vi lager skriv som ligger som link her på vår nettside, for hver kampanje(se øverst på siden).
  2. Dersom dere som skole, kontaktlærer eller vanlig lærer føler dere vil ha kontroll på om eller hvor stort problemet med hodelus er ved skolen, er det enkle tiltak som kan gjennomføres. Med loven om vern mot smittsomme sykdommer(hodelus har fra WHO diagnose nr. 850) og med veileder IS-1154 (punkt 5.1.1) kan det foretas undersøkelser(screening) av alle elever.

 

Forslag til en rimelig, enkel og lite tidkrevende screening:

Uke 10 og 35 eller når skolen har behov. Elevene får beskjed om at hver enkelt tar med seg kam eller lusekam i løpet av uken. Første time på fredag bør lærere gi kort informasjon om hodelus(bruk gjerne vår PowerPoint-presentasjon). Alle elever får utdelt hver sin hvite serviett, en liten plastpose og tar frem kammene sine. Elevene kan skrive klasse(og eventuelt navn) på sin serviett, bretter den utover pulten, reiser seg og bøyer seg fremover over servietten mens man kjemmer igjennom hele håret(helt fra hodebunnen og ut av håret). Etter kjemmingen er gjennomført kan hver enkelt elev se etter om det er noe som beveger seg på hver sin serviett. Eleven folder hjørnene sammen og putter servietten i den lille plastposen. Skolen har nå en ypperlig anledning til å bli kvitt hodelus-epedemiene. Elever som eventuelt har sett noe som beveget seg på sin serviett vil sikkert ikke ha disse skadedyrene som sine personlige husdyr og ønsker å behandle seg mot hodelus. Man kan også samle inn posene etter kjemmingen slik at noen fra skolen kan gå gjennom dem for å kartlegge funnene og gi beskjed med hjem til de som er smittebærere.